Μελέτη Ε.Ε.Κ.Ε.: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία – Τα Βασικά σημεία

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τις ανάγκες του έργου «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, πραγματοποίησε έρευνα, με τίτλο «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία».  Μελέτη «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία» Μελέτη «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία» – Τα Βασικά σημεία