Οι ”Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας” είναι γεγονός!