Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα 210.8817730 210.8817784 info@eeke.gr 09:00 - 16:00 Φόρμα Επικοινωνία

Ένα νέο εθελοντικό δίκτυο άσκησης συνηγορίας από την Τρίτη ηλικία για την Τρίτη ηλικία

Οι Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας προάγουν την ένταξη των ηλικιωμένων σε ενεργητικές δραστηριότητες και αξιοποιούν τις γνώσεις τους και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει.

Η Τρίτη Ηλικία συμμετέχει ενεργά στα κοινά!

Η ενδυνάμωση των ηλικιωμένων δεν προέρχεται μόνο από την εκπαίδευση και την εξοικείωση με το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης αλλά και με την ενεργοποίησή τους για συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία και την άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους ή τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.

Το αποτέλεσμα του έργου Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας προβλέπει τη δημιουργία εθελοντικού δικτύου άσκησης συνηγορίας αποτελούμενο από 50 τακτικά μέλη, πλέον των αναπληρωματικών μελών, σε 10 πόλεις μέσα στις δομές των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Η κοινωφελής αυτή δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη ηλικία για την Τρίτη ηλικία, είναι ενδογενώς βιώσιμη και διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.

 

Μελέτη Ε.Ε.Κ.Ε.: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία - Τα Βασικά σημεία

 

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τις ανάγκες του έργου «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, πραγματοποίησε έρευνα, με τίτλο «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία».

Μελέτη «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία»

Μελέτη «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Τρίτη Ηλικία» - Τα Βασικά σημεία

Εκτύπωση
Μοιραστείτε το
Το έργο "Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»