Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα 210.8817730 210.8817784 info@eeke.gr 09:00 - 16:00 Φόρμα Επικοινωνία

Οι Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας έχουν σχεδιαστεί και στοχεύουν στην επέκταση και τη βελτίωση της ασφαλούς χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από τους ηλικιωμένους δια μέσου της έμπρακτης εξοικείωσής τους με τη χρήση αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Εν συνεχεία, τη δημιουργία από ορισμένους εξ αυτών που καταρτίστηκαν, ενός δικτύου που με Μονάδα Κεντρικής Υποστήριξης την ΕΕΚΕ θα παρέχει συνεχώς τις εν λόγω υπηρεσίες σε νέους επωφελούμενους.

Το έργο «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας»:

  • Βελτιώνει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης των ηλικιωμένων
  • Συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους
  • Υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στην άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια κοινωφελή δραστηριότητα η οποία είναι ενδογενώς βιώσιμη και συνεπώς διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.
  • Βελτιώνει την κατάσταση κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, που αποτελεί τον στρατηγικό στόχο του έργου.
Εκτύπωση
Μοιραστείτε το
Το έργο "Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»