Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα 210.8817730 210.8817784 info@eeke.gr 09:00 - 16:00 Φόρμα Επικοινωνία

Η Τρίτη Ηλικία θέλει .. τον δάσκαλό της!

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάσσει την κοινωνική αποστασιοποίηση αλλά και την ψηφιακή ένταξη. Ήρθε η ώρα της Τρίτης ηλικίας να εκπαιδευτεί και να ενταχθεί στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Το έργο Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, φέρνει στα θρανία, 20 ηλικιωμένους σε κάθε πόλη, σε σύνολο 10 πόλεων. Ο αριθμός των ατόμων τρίτης ηλικίας που θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, θα ανέλθει σε 200 πανελλαδικά.

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη μίας νέας, βελτιωμένης μεθόδου για την αντιμετώπιση των αναγκών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας ώστε να μην αποκλείονται από την ψηφιακή  κοινωνία και να μη βιώνουν την ψηφιακή αποστασιοποίηση που επιφέρει η έλλειψη γνώσης ή μη εξοικείωσή τους με την ψηφιακή διαχείριση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών εν γένει.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα ολοκληρωθούν με τη δημιουργία ενός νέου εθελοντικού δικτύου άσκησης συνηγορίας αποτελούμενο από 50 τακτικά μέλη, πλέον των αναπληρωματικών μελών σε 10 πόλεις, μέσα στις δομές των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και με την υποστήριξη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Εκτύπωση
Μοιραστείτε το
Το έργο "Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»