Ιουλιανού 28, 10433 Αθήνα 210.8817730 210.8817784 info@eeke.gr 09:00 - 16:00 Φόρμα Επικοινωνία
«Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας»: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος
9 Δεκεμβρίου 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τηλεκατάρτιση στην Ασφαλή χρήση των ψηφιακών χρηματοπιστωτικών προϊόντων  του έργου Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας.

Διακόσιοι (200) Εθελοντές από Δέκα (10) Πόλεις της Ελλάδας καταρτίστηκαν και αξιλόγησαν θετικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση, ποιο ήταν, κατά τη γνώμη σας το πιο δυνατό στοιχείο του προγράμματος που παρακολουθήσατε, οι περισσότεροι απάντησαν όλα. Χαρακτηριστικά, σημείωσαν πως εκτίμησαν την αναλυτική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους με τους εισηγητές να επεξηγούν όλα τα ζητήματα. Στην ίδια λογική, σχολίασαν πως οι εισηγητές είχαν γνώση του θεματικού αντικειμένου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως αρκετοί συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τη θεματολογία ουσιώδη και ενδιαφέρουσα με σημαντικότερη καταχώρηση να αναφέρει πως το πρόγραμμα όντως τους προσέφερε εφόδια που μπορούν να αξιοποιήσουν.

Τέλος, σημαντικοί άξονες της αξιολόγησης αποτελούν το εκπαιδευτικό υλικό ως προς την καταλληλότητα, και την επάρκειά του, η ποιότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας ως προς τη σαφήνεια των εκπαιδευτικών στόχων, ως προς τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής και τη χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και τέλος, η επάρκεια των εισηγητών ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες, η δημιουργία κατάλληλου κλίματος ενθάρρυνσης και υποστήριξης. Όλοι οι παραπάνω άξονες χωρίς καμία διαφοροποίηση, αξιολογούνται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο σε όλες τις διαστάσεις τους καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ωφελούμενων δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι.

Το έργο, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, ξεκίνησε με τη μελέτη διερεύνησης αναγκών των επωφελούμενων, συνεχίστηκε την κατάρτιση 200 ατόμων στην ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη σύσταση των εθελοντικών τοπικών ομάδων η οποία στελεχώθηκε από τους ίδιους τους καταρτιζόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα: https://eeke-seniors.gr/

Το έργο "Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Εκτύπωση
Μοιραστείτε το
Το έργο "Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»